*กติกาและเงื่อนไขร่วมสนุกลุ้นรางวัล “ปั่นลุ้นโชค”• ผู้มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลจะต้องซื้อรถจักรยานยี่ห้อTOTEM (โทเทม), ยี่ห้อWINN (วิน) หรือ ยี่ห้อCOMP (คอมพ์) โดยซื้อรถจักรยาน 1 คัน รับคูปองชิงโชค 1 ใบ

• ผู้มีสิทธิ์รับรางวัลจะต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยลายมือเท่านั้น แล้วใส่กล่องรับชิ้นส่วนที่ร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศที่ร่วมรายการ

• ผู้ร่วมสนุกสามารถส่งคูปองมาลุ้นรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ไม่เกินเวลา 24:00 น. โดยจะมีการจับรางวัล 2 ครั้ง

จับรางวัลครั้งที่ 1 วันที่ 15 ม.ค. 61 จำนวน 100 รางวัล
1. รางวัลรถจักรยานยี่ห้อ TOTEM “ECOSPORT” MTB 27.5”/27 เกียร์ จำนวน 10 รางวัล
2. รางวัลรถจักรยานยี่ห้อ WINN “PHOENIX” 700 ROADBIKE จำนวน 20 รางวัล
3. รางวัลรถจักรยานยี่ห้อ WINN “CRUZ” MTB 27.5”/24 เกียร์ จำนวน 20 รางวัล
4. รางวัลรถจักรยานยี่ห้อ COMP MTB 20”/12 เกียร์ โช๊ค น/ล จำนวน 50 รางวัล
ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 20 ม.ค. 61
คูปองชิงโชคที่ยังไม่ได้รับรางวัลจะนำไปรวมและจับในครั้งต่อไป

จับรางวัลครั้งที่ 2 วันที่ 16 ก.ค. 61 จำนวน 118 รางวัล
1. รางวัลทัวร์เที่ยวโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น 4 วัน 3 คืน จำนวน 4 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง
2. รางวัลรถจักรยานยี่ห้อ TOTEM “SORENTO” 700 CARBON จำนวน 4 รางวัล
3. รางวัลรถจักรยานยี่ห้อ TOTEM “ECOSPORT” MTB 27.5”/27 เกียร์ จำนวน 20 รางวัล
4. รางวัลรถจักรยานยี่ห้อ WINN “PHOENIX” 700 ROADBIKE จำนวน 20 รางวัล
5. รางวัลรถจักรยานยี่ห้อ WINN “CRUZ” MTB 27.5”/24 เกียร์ จำนวน 20 รางวัล
6. รางวัลรถจักรยานยี่ห้อ COMP MTB 20”/12 เกียร์ โช๊ค น/ล จำนวน 50 รางวัล
ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 20 ก.ค. 61

• สามารถติดตามประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีทางเวปไซค์ www.wincyclebike.com
และเฟสบุ๊ค winncompbikes เฟสบุ๊ค totemuplandthailand
• สามารถติดตามประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีทางเวปไซค์ www.wincyclebike.com
และเฟสบุ๊ค winncompbikes หรือเฟสบุ๊ค totemuplandthailand
• ผู้มีสิทธิ์รับรางวัลจะต้องปฏิบัติตามกติกาอย่างถูกต้อง ตามที่กำหนดไว้เท่านั้น
• ในกรณีผู้โชคดีได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
• ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องเสียค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 5% ตามระเบียบของกรมสรรพากร
• ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องมาติดต่อขอรับรางวัลภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อเป็นต้นไป
หากผู้โชคดีไม่มาขอรับรางวัลภายในเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์
• ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเตรียมหลักฐานมาแสดงดังนี้ ชิ้นส่วนคูปองชิงโชคสำหรับผู้ซื้อจักรยาน, บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 1 ชุด
• รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
• หากมีการปลอมแปลงคูปองชิงโชค หรือดัดแปลงแก้ไข ทำซ้ำ ซึ่งได้มาโดยมิชอบทางกฏหมาย บริษัทจะถือว่าเป็นโมฆะและจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
• พนักงานและครอบครัวของ บริษัท วินไซเคิล จำกัด และร้านตัวแทนจำหน่าย ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
• คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด---------------------------------------------------------------------------------- 

http://