แชร์

NAME / ชื่อจักรยาน

...  SUNNY

SIZE / ขนาด

24''

SPEED / เกียร์

1 SPEED

TYPE / ประเภท

CITY BIKE

COLOR / สี

SPECIFICATION